Prenumerera nu!

 

Medlemskap för privatpersoner, inklusive 4 nummer av tidningen 320 SEK

 
Tidskriftsförmedlare och institutioner, Sverige 400 SEK
Prenumeration och medlemskap,
övriga Norden och Europa, B-post 450 SEK
Prenumeration och medlemskap, utom-Europa, A-post 500 SEK
Ja, jag vill prenumerera på tidskriften Sydasien! Skicka senaste numret till mig. Bifoga inbetalningskort.
 Namn
 Gatuadress
 Postadress
 Land