Om tidningen


Bra länkar

Bhutan

Landets officiella namn: Druk Yul (Åskdrakens land)

Yta: 47.000 kvadratkilometer.

Befolkning: 2 miljoner invånare (uppskattad uppgift 2000), men andra uppgifter talat om att befolkningen i själva verket endast uppgår till så lite som 600 000.

Historia: Bhutan enades som nation av Ngawang Namgyal på 1600-talet. Delar av landet, inklämt mellan Tibet (senare Kina) i norr och Indien i söder, erövrades av britterna på 1700- och 1800-talen, och Storbrittanien kom också att kontrollera Bhutans utrikespolitik. En roll som 1947 övertogs av det självständiga Indien.
Monarkin infördes 1907. Landet var fram tills 1970-talet isolerat, men den nuvarande kungen har försiktigt öppnat upp landet mot omvärlden – samtidigt som man slagit hårt fast vid den traditionella kulturen.
En prodemokratisk rörelse växte fram under 1990-talet, vilket ledde till en viss demokratisering 1998.
Bhutaneser av nepalesiskt ursprung, bosatta i södra delen av landet, har sedan 1950-talet kämpat mot att påtvingas den officiella bhutia-kulturen. Efter våldsamma motsättningar i början av 1990-talet lever nu mer än 90 000 flyktingar i UNHCR-läger i Nepal. Något som i sin tur lett till en diplomatisk konflikt mellan Nepal och Bhutan. Förhandlingar pågår om en repatriering av flyktingarna.

Huvudstad: Thimphu

Språk: Dzongkha, skrivet med tibetansk skrift (chhokey) är officiellt språk. Dialekten Ngalopkha (på vilket Dzongkha baserar sig) talas i västra Bhutan, dialekten Sharchopkha i öster. Nepalesiska talas av lhotshampas i södra Bhutan.

Folkgrupper: 65 procent Bhutaneser – ett samlingsbegrepp för människor av tibetansk (ngalops) och indo-mongoloid (sharchops) härstamning samt ursprungsbefolkning av drokpas, lepchas och doyas. 35 percent Lhotshampas, av nepalesisk härstamning.

Religion: Lamaistisk buddhism (Drukpa Kagyupa-sekten av Mahayana buddhism) 70 proc, hinduism 24 proc, muslimer 5 proc, kristna 1 proc. Religiöst överhuvud för den buddhistiska statreligionen är chefsabboten, med titeln Je Khenpo, som är vald till ämbetet av det centrala munksamfundet Dratshang

Valuta: 1 ngultrum = 100 chetrums. Indiska rupees gångbara även i Bhutan.

Administration: Landet är uppdelat på 18 distrikt (dzongkhag) – Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Thimphu, Tongsa och Wangdi Phodrang

Nationaldag: 17 december (till minne av av kung Ugyen Wangchuks trontillträde 1907)

Nationalsång: Här kan du lyssna på den!

Ekonomi: Endast 2 proc av landets yta är odlingsbar. 90 proc av befolkningen ägnar sig åt jordbruk och skogsbruk. Ekonomin är nära knuten till Indiens, och stora förhoppningar finns om ett gemensamt utnyttjande av Bhutans stora vattenkraftsresurser. Turismen som medvetet är ytterst begränsad ger också landet viktiga inkomster. Stora förhoppningar knyts också till utvecklandet av landets väldiga vattenkraftsresurser i samarbet med Indien.

Statsskick: Konstitutionell monarki, där kungen står i spetsen för regeringen. En lagstiftande nationalförsamling (Tshogdu) infördes 1953, och fick utökad maktbefogenhet efter demokratiska reformer 1998. Nationalförsamlingen gavs då bland annat rätt att avsätta kungen med två tredjedels majoritet.
Partier saknas, men av de 150 platserna i Tshogdu är 105 valda representanter för byvalkretsar, 10 representerar religiösa samfund och 35 utses av kungen. Varje familj har en röst var i by-valen, som äger rum vart tredje år.
Vid kungens sida finns dessutom sedan 1965 ett rådgivande organ (Lodoi Tsokde), vars medlemmar nomineras av kungen.

Statschef sedan 1972: Kung Jigme Singye Wangchuk. Den 14 december 2006 lät han dock meddela att han abdikerar från tronen till förmån för sin son, kronprins Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Han kommer att kränas till ny regent (Druk Gyalpo) 2007.

Regering: Ett ministerråd (Lhengye Shungtsog) nomineras av kungen och ska därefter godkännas av Nationalförsamlingen. Regeringen är tillsatt på fem år i taget.

Regeringschef: Bhutan införde 1998 ett roterande system för chefsskapet för ministerrådet. Nuvarande sådan är sedan september 2006 Lyonpo Khandu Wangchuk (han är även utrikesminister).

Vi säljer Bhutan-paket, bestående av sju nummer av SYDASIEN, som innehållit särskilt intressant material om Bhutan. Det kostar 200 kronor
Gör din beställning nu.