Om tidningen


Bra länkar

Maldiverna

Officiellt namn: Divehi Jumhouriya

Yta: 298 kvadratkilometer. 1 200 korallöar, av vilka 201 är bebodda. Högsta punkten ca 3 m över havet (1999)

Sultanat sedan 1100-talet; tidvis under portugisisk, nederländsk och slutligen brittisk kontroll från 1558, men aldrig koloniserat. Självständigt 1965. Det ärftliga sultanatet avskaffades och republik infördes 1968.

Huvudstad: Male, ca 70 000 inv. (62 973 inv enligt folkräkning 1995)

Folkmängd: 302.000 (år 2000, enligt FN:s beräkning)

Folkökning: 2,7 proc per år (1999)

Födelsetal: 41,7 per tusen (1995). I genomsnitt 6,8 födslar per kvinna.

Folktäthet: 883,2 inv./kvadratkilometer (1997)

Medellivslängd: 62 år. 63,4 för män, 60,8 för kvinnor (1990-95).

Sjukvård: Fem sjukhus med tillsammans 215 bäddar. 99 läkare och 303 sjuksköterskor (1996). Kolera, tyfus och denguefeber förekommer.

Kaloriintag: 2 416 (1999)

Klimat: Tropiskt. Dygnstemperaturen varierar mellan 25,7 och 30,6 grader Celsius. Nederbörd 1 900 mm.

Religion: Islam (shafii sunni) är statsreligion. 724 moskéer och 266 kvinnomoskéer (1991)

Språk: Officiellt språk är divähi, ett indoariskt språk, besläktat med elu (gammal singalesiska). Dessutom talas engelska, arabiska och hindi/urdu.

Statsskick: Republik

Nationaldag: 26 juli (självständighetsdagen 1965) och 11 november (republikens dag sedan 1968).

Nationalsång: Gavmii Mi Ekuverikan Matii Tibegen Kuriime Salaam
(Text: Wannakuwattawaduge Don Amaradeva. Musik: Mohamed Jameel Didi

Konstitution: Parlamentet (majlis) består av 50 medlemmar, varav 42 är direkt valda och åtta är utsedda av presidenten. Majlis stiftar lagar inom konstitutionens ram och antar statsbudgeten. Val hålls vart femte år. Presidenten väljs av majlis. Politiska partier saknas. Presidenten utser regering. Ministrarna är individuellt ansvariga inför majlis.

President sedan 1978: Maumoon Abdul Gayoom. Han är såväl stats- som regeringschef, och återvaldes den 16 oktober 1998 till maldivisk president för en femte ämbetsperiod.
Sedan konstitutionen ändrats tidigare under året var det i valet 1998 för första gången möjligt för fler än en kandidat att ställa upp i presidentvalet, och Gayoom ställdes ursprungligen mot fyra andra kandidater - som dock samtliga uppfyllde mycket specifika krav (att man är av maldivisk härkomst; sunnimuslimsk man över 35 år med god psykisk hälsa och kapacititet att leda landet, och dessutom inte gift med en utlänning eller dömd för något brott).
Kandidaterna måste dessutom godkännas av en av Department of Elections speciellt utsedd panel, vartefter parlamentet, Majlis, den 24 september 1998 beslutade om att slutgiltigt nominera Gayoom. Därefter återstod det endast för den röstberättigade befolkningen att i en folkomröstning säga ja eller nej till honom som president. Av 95.168 avgivna röster var 86.504 stycken, eller 90,9 procent, positiva till Gayoom (I det förra presidentvalet 1993 röstade 92,76 procent för Gayoom).

Rättsväsen: Islamisk shari’a. Under presidenten finns sedan 1996 ett Supreme Council for Islamic Affairs. En Högsta domstol, fyra domstolar i Male samt 200 ö-domstolar.

Försvar: Armé, flotta och flygstridskrafter saknas, men sedan 1892 finns en National Security Service med ca 2 000 medlemmar, sedan 1989 även kvinnor.

Internationella relationer: Alliansfri utrikespolitik. Medlemskap i FN, Brittiska samväldet och Colombo-planen.

Valuta: 1 rufiyaa = 100 laari. 1 rufiya = USD 0,85 (30/4 1999).

BNP/BNI: BNP/pers. USD 3.395. BNI/pers. USD 1.167 (1998)

Tillväxt: 6,8 proc (1998)

Inflation: 2,7 proc (1999)

Naturresurser: Mineraltillgångar saknas. Odlad areal är ca 3 000 hektar och de främsta grödorna är kokosnötter, taro, hirs, tannia, brödfrukt, maniok, bananer och sötpotatis. Fisket är viktigt. Befolkningen konsumerar 125 kg fisk per person och år. (Mer än nio gånger världsgenom-snittet.)

Näringsliv: Främsta verksamhetsgrenar är fiske, turism och skeppsfart.

Utrikeshandel: Importen, främst från Singapore och Indien, är mer än fem gånger så stor som exporten, som främst består av fisk och fiskprodukter och går till bl.a. Japan, Korea, Tyskland, Sri Lanka och USA.
Mest utländsk valuta ger turismen. Antalet turister, flest från Tyskland, Italien, Storbritannien och Japan, var 1998 395.725. (1972 var motsvarande siffra 1.097!) Antal hotellbäddar 14.428 (1999).

Skolor: Koranskolor, divähi- och engelskspråkiga skolor, såväl statliga som privata. Antal skolelever 97.323 (1998). Skolundervisning är inte obligatorisk.

Läskunnighet: 93.2 proc (1995). Kvinnnors läskunnighet är större än mäns.

Massmedia: Tre dagliga tidningar, ett tiotal tidskrifter (1999). 25,4 personer per TV (1999), 7,65 personer per radiomottagare (1996).

Transporter: Antal personbilar (1997) 1 716, lastbilar/jeepar/pick-uper och liknande 1 060, traktorer 320, mc/mopeder 5 640 samt (1992) 38 252 cyklar.

Human Development Index: 67:e plats i världen (2003).

SYDASIENs resursperson som i frågor som gäller Maldiverna:
Nils Finn Munch Petersen, en av världens främsta experter på landets kultur och utveckling. Ansvarig för det omfattande materialet om Maldiverna i SYDASIEN 1/2000.

Vi säljer Maldiverna-paket, bestående av sju nummer av SYDASIEN, som innehållit särskilt intressant material om Maldiverna. Det kostar 200 kronor
Gör din beställning nu.