7 7

 

Prenumerera på tidningen

Landpaket och gamla ex

Försäljningsställen

Artikelregister 1977-2007

Artiklar till beställning

Annonspriser

Vi som gör tidningen

Andra tidningar om oss

Läs Nr 1/96

Information om SYDASIEN

Är du intresserad av vad som händer i Indien och Pakistan, eller i Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan eller Maldiverna? Vill du veta mer än det ytliga som andra massmedier förmedlar?

Sedan 1977 har tidskriften SYDASIEN informerat om politik, religion, samhälle, miljö och kultur i södra Asien. En spännande och fascinerande region med en fjärdedel av världens befolkning, men i nordiska massmedier mest uppmärksammad i katastrofsammanhang.

SYDASIEN, som fram tills 1983 hette Sydasienbulletinen, ges ut av tidskriftsföreningen SYDASIEN. Tidningen har ett grundmurat gott rykte för sin sakliga och initierade, kontinuerliga bevakning av regionen. Läs gärna de berömmande orden från våra presskolleger.

SYDASIEN produceras på ideell basis av ett tiotal medarbetare i Sverige och Danmark. Därtill kommer kolumnisten Ajit Roy som i 25 år i samtliga nummer rapporterat om den politiska utvecklingen i Indien utifrån sitt Kolkata-perspektiv. Vi är också glada över bidrag från en lång rad fasta medarbetare, skandinaviska såväl som sydasiatiska forskare och journalister.

Vi presenterar Lars Eklunds sista nummer, 4/2007 i webb-bilagan Monsun. Den tryckta tidningen publicerades den 11 januari 2008.

Glatt besked till våra läsare: SYDASIEN lever vidare
som webbtidning, http://sydasien.se
med Johanna Sommansson som redaktör

SYDASIEN trycktes under många år av det utmärkta småtryckeriet Luleå Grafiska.

SYDASIEN var medlem i Föreningen för Svenska Kulturtidskrifter, FSK, och var dessutom tillsammans med sju andra världs-kulturtidskrifter i Sverige i tre års tid med i ett projekt kallat ”Upptäck Hela Världen”, i huvudsak finansierat av Statens Kulturråd, som gick ut på att främja de internationella tidskrifternas marknadsföring och distribution i Sverige. SYDASIEN stod som huvudman för projektet under 2004. Mer information om Upptäck hela Världen!

Redaktör för tidningen är sedan början av 2008 journalisten John Senewiratne (bilden) i Lund (bild till vänster). Tillsammans med kollegorna Matilda Olausson och Lars Lindqvist tog den nya redaktionen över ledningen efter Lars Eklund och Katarina Sandström Blyme som efter många år (Lars med 25 år som redaktör) valde att lämna över facklan.