HÄR HAR DU MITT LIV

Andra delen: Skoltiden

 

1960 började jag grundskolan. Tunaskolan var inte färdigbyggd, så första året gick jag i Helga Haskels klass i en förhyrd skollokal på Benzelius väg (som senare döptes om till Dag Hammarskjölds väg) mittemot internationella studenthuset Finn Inn (och med gymnastik uppe på gamla Folkskoleseminariet).

Sedan blev Tunaskolan klar och jag gick tvåan och trean där.

Det var jättekul att gå i skolan tyckte jag som också hemma fann det vara mycket roligare att, när jag inte höll på med frimärkssamlingen, studera regentlängder och länders historia och plugga in världens huvudstäder med hjälp av Bonniers Konversationslexikon från 1949. Detta hellre än att spela brännboll med grannbarnen.

Däremot bildade jag och klasskamraterna Christer Bengtsson, Johan Heintz, Olle Görman, Jan Waernberg, Lars Birde, Urban Emanuelsson, Erland Källén och Hans-Erik Fröberg en klubb, LÖK:en, Lunds Östra Klubb, med huvudsakligt syfte att arrangera pingisturneringar i vårt garage på Neptunusgatan en lördag varje månad.

Till turneringarna köpte vi in lådor med gräddbullar direkt från fabriken nere på Södra Vägen. Dessutom hade vi protokollförda sammanträden, och så spelade vi spel, spel och åter spel, vi var rent fanatiska med att spela Monopol, Fiskafänge, Pionjär och allehanda egentillverkade spel dagar igenom.

Järnåkraskolan

Sedan blev skolgången rörig. Pappa Arne och mamma Gerd tänkte det skulle vara mera praktiskt för mig att gå på Järnåkraskolan så jag flyttades över dit i fyran. Helt nya kompisar, Lars Norgren, Anders Birgersson, Håkan Uddenäs och andra jag glömt namnen på, och en helt annan stil. Inte helt lyckat varken socialt eller kunskapsmässigt, så efter att också ha gått en termin i sexan på Lilla Råby (nuvarande Apelskolan) dit Järnåkra flyttade några klasser tillfälligt, flyttade jag efter jul 1966 tillbaka till min ursprungliga klass på Tunaskolan.

Under min bortovaro hade dock klassen fått nya dominerande ledargestalter och några av dessa utnyttjade beklagligt nog min utsatthet och gjorde högstadietiden till en trist upplevelse, med öknamn och tråkningar, och det kompenserades inte av att de gamla vännerna trots allt fanns kvar och gärna umgicks med mig utanför skolan och på helgerna.
Dessutom tvingades klassen olyckligt flytta i sjuan, på grund av att Tunaskolans högstadium inte hunnit byggas klart, till Lindebergska skolan, där nu Kulturskolan håller till, och sedan tillbaka igen i åttan till Tuna.

Blockflöjt och klarinett

På tal om musik började jag spela blockflöjt, som var obligatoriskt nybörjarinstrument på den tiden, i fjärde klass, och jag övergick sedan till att spela klarinett i sexan, för en äldre musiklärare vid namn Lilienberg på Parkskolan. I nionde klass erbjöds jag att börja spela i en ny orkester under Kjell-Åke Bjärmings ledning, Ungdomsorkestern, som blev en permanent institution som ännu lever.
Här lärde jag känna Ingrid Gustafsson på flöjt, och i min egen klarinettsektion fanns bland andra Stanislaw Waga, som fortsatt med klarinettspelet och i dag är min son Mattias klarinettlärare på Kulturskolan. Han gifte sig dessutom några år senare med orkesterkompisen och violinisten Janina Biernacka. Det blev flitigt med konserter i Stadshallen och små turnéer till Hässleholm och andra platser, där vi alltid avslutade med Kjell-Åkes och våra paradstycken, Mozarts ”Slädfärden” och svit ur Bizets “Carmen”.

Hemma lyssnade jag intensivt på alla popprogram på svensk och dansk radio samt Radio Luxemburg, spelade in på Philips-bandspelaren jag fått när jag fyllde 13, och började notera alla topplistor som fanns, Kvällstoppen, Tio i Topp, Top Tyve, Top Twenty, Amerikalistan, som alla presenterades olika dagar på radion, och till det skapade jag en egen topplista, Best of the Pop, BOP, som fem personer i vänkretsen, oftast Johan och Tord, röstade fram varje vecka under tre års tid.
Manfreds Mann ”Just like a woman” toppade den allra första listan i december 1966.

Konfirmationsläger

1968 var jag ännu ung och dum, politiskt omedveten mitt i all 1968-uppståndelse. Året präglades i stället av att jag konfirmerades vid ett månadslångt sommarläger på Hästvedagården i norra Skåne, lett av den unge radikale socialdemokratiske prästen K G Hammar.

Det var en fantastiskt rolig månad med undervisning och nöjen väl sammanflätade. Efteråt sörjer jag att jag inte redan då förstod hur privilegierad jag var som fick del av alla kloka och nydanande teologiska och filosofiska resonemang och de meditatitiva kyrkobesök om kvällarna som vår nuvarande ärkebiskop lät oss tonåringar ta del av.

 

 

Vidare till Tredje delen

Tillbaka till Innehållsförteckningen