Om tidningen


Bra länkar

Nepal

Yta: 147.181 kvadratkilometer.

Befolkning: 20,8 miljoner (1994)

Huvudstad: Kathmandu

Religion: Hinduer 86,5 proc (statsreligion), buddhister 7,8 proc, muslimer 3,5 proc, andra religioner 2,2 proc.

Språk: Cirka 40 språk. Nepali 50 proc (officiellt språk), maithili 11 proc, bhojpuri 8 proc, awadhi 5 proc.

Nationalsång: Här kan du lyssna på nationalhymnen som komponerades redan 1899 av Bakhatbir Budhapirthi (musik) och Chakrapani Chalise (text)

Valuta: 1 rupee = 100 paisa

Historia: Världens nu enda hinduiska kungarike var tills mitten av 1700-talet splittrat i en rad furstestater. Då enades landet av gurkha-kungen Prithvi Narayan Shah. Under perioden 1846-1951 saknade kungarna dock all verklig makt, sedan premiärministerfamiljen Rana gripit makten och gjort sitt ämbete ärftligt.

1959 fick Nepal sin första demokratiska författning, men redan året därefter upplöste kungen parlamentet och ett par år senare infördes ett partilöst system med folkvalda byråd (panchayat) och ett indirekt valt parlament.

En demokratirörelse lyckades 1990 efter hård kamp tvinga fram en ny demokratisk författning, kungens enväldiga makt beskars, partier tilläts åter och parlamentsval kunde hållas 1991. Politiken har under hela 90-talet varit instabil, med ständiga regeringsskiften.

Relationerna med Bhutan försämrades i början av 1990-talet, efter anklagelser om att Nepal stödde demokratirörelsen där och 100.000 etniska nepaleser flydde Bhutan och hamnade i flyktingläger i Nepal.

Ett maoistiskt väpnat uppror, lett av Communist Party of Nepal (Maoist), under ”Kamrat” Prachandas befäl, skakar stora delar av landet – efter att till en början ha varit koncentrerat till de fyra västliga distrikten Rukum, Rolpa, Salyan and Jajarkot – sedan mitten av 90-talet. Efter en serie gerillattacker mot polisstationer och arméförläggningar lät kung Gyanendra den 26 november 2001 införa undantagstillstånd i landet, och detta rådde i nästan ett års tid.

Administration: Parlamentet har två kamrar: Det direktvalda Representanthuset (underhuset) med 205 ledamöter, som sitter i fem år, och Nationalrådet (överhuset) med 60 ledamöter, vars ledamöter till en 1/3 ersätts varje år. Av ledamöterna i Nationalrådet nomineras 10 av kungen, 35 väljs av Representanthuset – minst tre av dessa måste vara kvinnor, och 15 utses av en särskild valförsamling.
1990 års konstitution försköt makten från Nationalrådet till Representanthuset.

Statsöverhuvud sedan 4 juni 2001: Kung Gyanendra Bir Bikram Shah (bilden). Detta sedan kung Birendra (Gyanendras äldre bror) som styrt landet sedan 1972, mördats i en massaker mot kungafamiljen tre dagar tidigare under oklara omständigheter. Vid massakern skadades också dödligt kronprins Dipendra. Denne utsågs dock till ny kung, men avled två dagar senare av sina skador varvid farbrodern blev kung.

Politiska förhållanden: Det senaste valet till Representanthuset ägde rum 3 och 17 maj 1999. Partiställningen efter valet blev:

• Nepali Congress (NC) – 113 mandat;
• Communist Party of Nepal/United Marxist-Leninist (CPN/UML) – 69
• Rastriya Prajantra Party (National Democratic Party, NDP) – 11
• Nepal Sadbhavana Party (NSP) – 5
• Rastriya Jana Morcha – 5
• Samyukta Janmorcha Nepal – 1
• Nepal Workers and Peasants Party (NWPP) – 1

Parlamentet upplöstes dock av kungen i oktober 2002, och landet styrdes därefter auktoritärt, kungen utsåg trogna personer till premiärministrar. Det politiska läget var starkt komplicerat av ett maoistiskt uppror i landet som pågått sedan 1996, som regeringstrupper förgäves försökt bekämpa. Förhandlingar fördes i omgångar mellan regeringssidan och gerillan men utan framgång.
I den så kallade rhodedenron-revolutionen i april 2006 tvingade de politiska partierna kungen att ge efter. Parlamentet återinkallades, kungens makt beskars kraftigt, och aktiva fredsförhandlingar inleddes med maoistgerilla.
I november 2006 slöts en vapenvila mellan regeringen och gerillan, alla förband avväpnades. En konstituerande församling har bildats med företrädare för gerillan, och ett nyval kommer att ske snart.

Premiärminister sedan 28 april 2006: Girija Prasad Koirala, Nepali Congress.

Andra viktiga politiska ledare:
Sher Bahadur Deuba, Nepali Congress
Lokendra Bahadur Chand
och Surya Thapa, Rastriya Prajantra Party
Madhav Kumar Nepal, Sahana Pradham
och Bam Dev Gautam (CPN/UML)
Gajendra Narayan Singh (NSP)
Prachanda (CPN-Maoist)

SYDASIENs resursperson som i frågor som gäller Nepal:
Leif Bjellin, zoofysiolog vid Lunds universitet och fackföreningsaktivist med lång erfarenhet av Nepal.

Vi säljer Nepal-paket, bestående av elva nummer av SYDASIEN, som innehållit särskilt intressant material om Nepal för 300 kronor.
Gör din beställning nu.