SYDASIEN ÅTER I TRYCK 2019/Lars Eklund om tidningens historia från 1977

Sedan 1977 har tidskriften SYDASIEN informerat om politik, religion, samhälle, miljö och kultur i södra Asien. En spännande och fascinerande region med en fjärdedel av världens befolkning. SYDASIEN, som fram tills 1983 hette Sydasienbulletinen, har haft ett grundmurat gott rykte för sin sakliga och initierade, kontinuerliga bevakning av regionen. I 30 år producerades SYDASIEN på ideell basis av ett lång rad medarbetare i Sverige och Danmark som ingick i tre redaktioner, en i Stockholm, en i Göteborg och en tredje i Skåne. Dessutom rapporterade kolumnisten Ajit Roy i 25 år i samtliga nummer om den politiska utvecklingen i Indien utifrån sitt Kolkata-perspektiv. Tidningen knöt också tidigt till sig en lång rad andra fasta medarbetare, skandinaviska såväl som sydasiatiska forskare och journalister.
Under 25 års tid, från 1982 till 2007, var journalisten och Sydasienkännaren Lars Eklund i Lund chefredaktör för tidningen och han svarade tillsammans med journalisten Katarina Sandström Blyme i Vadstena för hela produktionen de sista 10 åren. När de lade av tog journalisten John Senewiratne i Linkäping över och drev tidningen vidare i tre år innan den tryckta tidningen lades ner.

När tidskriften fyllde 20 år, hösten 1997, publicerade vi en sammanfattning av de två första decennierna, författad av underbara skribenten Zac O’Yeah som ägnade en natt åt att blixt-läsa igenom alla nummer som getts ut. Räknade också ihop antalet skribenter och förfgatre som edverkat dess 20 år, det ar 1 000 stycken!! Läs bilaga med sammanfattningen ur nr 4/97.

Lyckligtvis återuppstod dock SYDASIEN i form av nättidning 2011 då nuvarande redaktören Johanna Sommansson tog över ansvaret.
Och nu 2019 finns dessutom en tryckt variant av tidningen tillgänglig i form av två tryckta nummer om året. Den 2 april 2019 hölls ett release-event i samband med att ett tredje nummer släpptes på Brokiga Bengalen Cafe i Stockholm, med Lars Eklund på plats. Se bilder från eventet.

 

Lars var inbjuden för att tala om sin nära vän Staffan Lindberg som nyligen gått bort. Staffan var en av initiativtagarna till att grunda tidningen SYDASEN 1977 och Lars hade skrivit en minnesartikel över Staffan i nyutkomna numret. I villket också återfinns en recension av Lars och Staffans bok Miraklet Indien och dess baksida som publicerades 2018.
Tidskriften startade alltså 1977, Läs Staffans egen skildring av hur det gick till att dra igång tidningen i en artikel med titeln ”25 år med Sydasien” i SYDASIEN 3/2002 – http://larseklund.in/SYDASIEN/0203lindberg.html.
Den viktigaste anledningen till att starta tidningen utgjordes av Indira Gandhis utlysning av undantagstillstånd i Indien i juni 1975, varvid oppositionspolitiker fängslades och en kampanj med tvångssteriliseringar av landets fattiga befolkning drogs i gång, men också den politiska situationen i grannländerna Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka engagerade många svenska journalister, forskare och biståndsarbetare.

Flera av dem kom att jobba med tidningen intensivt i många år, som till exempel Daniel Asplund, Kalle Kjellman, Mirja Juntunen, Åsa Hole, Gerard Rikken och Hammett Murphy i Stockholm; Thomas Bibin, Stig Hansén och Jamil Mustafa i Göteborg; och Staffan Lindberg, Göran Djurfeldt, Thomas Arvidsson, Göran Frankel, Johan Tell och Sören Sommelius i Skåne; liksom danska vännerna Stig Toft Madsen och Peter B Andersen; och från 1990-talet tillkom Pär Jansson, Johan Mikaelsson och Zac O’Yeah.

NY REDAKTÖR FÖR SYDASIEN FRÅN 2019; JOHAN MIKAELSSON  

SYDASIEN artikelregister 1977-2007
med nerladdningsbara pdf-filer

Så minns jag Staffan Lindberg. läs min artikel frånSYDASIEN 1/2019